Historische collecties
Veldonderzoek, met specialisatie in de Neotropen

Historische collecties en de geschiedenis van het plantenverzamelen

Op dit moment zet Renske haar interesse en achtergrond met betrekking tot historische planten collecties en de geschiedenis van plantintroducties in als conservator Tuinen bij Paleis Het Loo. Hier houdt zij zich bezig met de geschiedenis van plantenintroducties in Nederland in de 17e eeuw en de geschiedenis van de tuinen van Het Loo sinds 1684.

Renske's interesse voor de geschiedenis van de botanie kreeg voor het eerst vorm in 1990 in het boekje Index of Guyana plant collectors, in het kader van de Flora van de Guianas (Frans Guiana, Suriname en Guyana), met de geschiedenis van het plantenverzamelen vanaf de 17e eeuw. Snel hierna volgde Index of the Suriname plant collectors (1991), met de oudste verzamelingen al afkomstig uit 1690. Voor beide boekjes werd veel archief- en speurwerk verricht naar de geschiedenis van het plantenverzamelen in dit noordelijk deel van Zuid-Amerika; in Nederland, Engeland, Guyana en Suriname.

Rond 2003 kreeg zij het verzoek om een website te maken van het oudste herbarium uit het Nederlandse taalgebied, het herbarium van de apotheker Petrus Cade (1566). Naast het digitaal fotograferen van de collecties en het ontwerpen en opzetten van de website, kwam ook hier historisch archiefonderzoek en handschriftenanalyse bij en het up-to-date brengen van de oude plantennamen.


Eind 2007 heeft Renske het digitaliseren en up-to-date brengen van de beroemde collecties van George Clifford (1685-1760) afgerond, een van de eerste collecties waar Carolus Linnaeus aan gewerkt heeft. Linnaeus publiceerde hierover zijn 'Hortus Cliffortianus'. Ook dit project werd een speurtocht naar oude archieven en in musea, met uitgebreid bronnen-onderzoek in zowel Nederland als Londen. De website over de herbariumbladen die in Nederland aanwezig zijn, is sinds 23 mei 2007 online. De website geeft een zo compleet mogelijk beeld van de collecties en hun historische en botanische context. De site biedt uitgebreide mogelijkheden om door te collecties te zoeken of te bladeren.


Botanisch veldonderzoek

Renske's expertise ligt vooral bij de biodiversiteit van de Neotropen; de opname en statistische bewerking van planten van Noordelijk Zuid-Amerika. Naast haar lianen specialisatie betreft dit vooral ondergroei soorten, zoals struiken, kruiden en kleine bomen. Ze is echter ook inzetbaar in de Nederlandse situatie. Hier vindt u de lijst met publicaties.

Inventarisatie en onderzoeks projecten sinds 1992:

| 2010: een inventariserend onderzoek naar de heuvels, het moerasbos en rivierbegeleidende bos van het Trésor Reservaat, Frans Guiana. Uitgevoerd in opdracht van het DIREN in Frans Guiana.

| 2008: een inventariserend onderzoek naar de voorgestelde uitbreidingsgebieden van het Trésor Reservaat, Frans Guiana. Uitgevoerd in opdracht van de Conservatoire de l'espace litteral et des Rivages Lacustres uit Frans Guiana.

| 2006: een kort aanvullend inventariserend onderzoek naar de botanische rijkdom van het Trésor Reservaat. Uitgevoerd in opdracht van de Stichting Trésor, het Zwani Spelt Fonds en WWF-NL.

| 2004: een 4-maands vegetatiekundig en inventariserend onderzoek naar de diep ingesneden kreekdalen van het Trésor Reservaat. Uitgevoerd in opdracht van de Stichting Trésor, het Zwani Spelt Fonds en WWF-NL.

| 2003: een 3-maands vegetatiekundig en inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de savannes van het Trésor Reservaat. Uitgevoerd in opdracht van de Stichting Trésor, het Zwani Spelt Fonds en WWF-NL.

| 2000 - 2002: Onderwijs gegeven op het gebied van de herkenning van de Nederlandse flora in het kader van de cursus 'Biodiversiteit en Landschap'. Binnen deze cursus gaat het om de wisselwerking tussen flora, bodem, (micro)klimaat en geologische ontwikkeling, die uiteindelijk de vegetatie en het landschap bepalen. Naast de coördinatie van de cursus lag Renske's aandeel in het lesgeven bij de floristiek en botanische diversiteit (mn. Limburg en Terschelling).

| 1999 - 2002: onderzoek om een schade-evaluatie systeem van commerciële houtkap te ontwikkelen, aan de hand van een bepaalde plantengroep, de lianen. Uitgevoerd in opdracht van de Stichting Tropenbos en de EU.

| 1999: een 4-maands vegetatiekundig onderzoek naar de biodiversiteits-waarde van het Trésor Reservaat, een 2464 ha tropisch regenwoud in Frans Guiana, aangekocht door o.a. de Universiteit Utrecht. Uitgevoerd in opdracht van de Universiteit Utrecht en de Stichting Trésor.

| 1998: verdere veldopnames in Guyana om daarmee de effectiviteit van de data-set te vergroten. Uitgevoerd in opdracht van de Universiteit Utrecht en de Stichting Tropenbos.

| 1992-1997: promotieonderzoek betreffende het effect van commerciële houtkap op de botanische soortensamenstelling van tropisch regenwoud in Guyana (Zuid-Amerika). Uitgevoerd in opdracht van de Universiteit Utrecht en de Stichting Tropenbos.

Klik om terug te gaan naar indexpagina